Velkommen til Envs2 serveren.
Den benyttes til særlige formål som supplement til den normale webserver for Institut for Miljøvidenskab (envs.au.dk). [EnvsWebOldDmu01]