Resultaterne er ikke kvalitetskontrollerede.

Tidsstemplerne vises i tidszonen UTC+1. Klokken er nu: 11:40 (UTC+1)

Om webstedet

På dette websted ses de seneste måleresultater fra luftmålestationer i Danmark og Grønland.
Stationerne i Danmark indgår i det landsdækkende måleprogram under "Novana". Læs mere om Novana her.
Stationen i Grønland indgår i det arktiske måleprogram. Læs mere om AMAP her.
Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, er ansvarlig for målingerne. Se evt. Institut for Miljøvidenskab.

For yderligere information kontakt Keld Mortensen., Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab.