Resultaterne er ikke kvalitetskontrollerede.

Tidsstemplerne vises i tidszonen UTC+1. Klokken er nu: 11:51 (UTC+1)

Odense - Rådhus

Gasser: NO2: Kvælstofdioxid µg/m3, NOx: Kvælstofoxider µg/m3, CO: Kulmonoxid mg/m3, O3: Ozon µg/m3, SO2: Svovldioxid µg/m3
Partikler: PM10 (Teom): µg/m3. Partikler mindre end 10 µm, PM2.5 (Bam): µg/m3. Partikler mindre end 2,5 µm

Loading
Loading